کتاب می‌توانم یک من دیگر بسازم؟

نویسنده: شینسوکه یوشی تکه

مترجم: رضی هیرمندی

ناشر: افق

سن: 5 تا 12 سال

موضوعات: خودآگاهی

قیمت:

400,000 ریال

1 در انبار

این کتاب درباره پسری به نام کوین است که از کارهای روزانه خسته شده و تصمیم می‌گیرد یک من دیگر بسازد. او رباتی می‌خرد و تمام کارهایش را به او یاد می‌دهد. اما سرانجام روزی که من دیگرش به جای کوین ظاهر می‌شود مادرش فورا می‌فهمد که او کوین نیست!
نویسنده به تفصیل به موضوع خودشناسی پرداخته و جنبه‌هایی مانند کودک درون، حریم شخصی، ویژگی‌های جسمی و روانی، علایق و توانایی‌های کودکان را به زبانی ساده شرح داده است.