کتاب یک توپ برای همه!

 نویسنده:  بریژیت ونینگر – ایو تارلت

 مترجم:  حسام سبحانی – ماندانا نارنجیها

 ناشر:  میچکا

 سن:  ۷ تا ۱۲ سال

 موضوعات:  ارتباط بین فردی – آشنایی با آداب دوستی

قیمت:

230,000 ریال

3 در انبار

مولی، فِردی، هنری و مکس توپ بازی می‌کنند. “ریکو” توپ آن ها را برمی‌دارد و بازی را به هم می‌زند.

در تلاشی که جانوران برای پس گرفتن توپ‌شان می‌کنند، مکس موشه با گذشت و مدارا موفق می‌شود ریکو را هم با خودشان همراه کند.

این جانوران با این که هر کدام مشکلی دارند: مولی خوب نمی‌دود، فِردی خوب نمی‌شنود، هنری از همه چیز می‌ترسد، مکس نمی‌تواند خوب راه برود. اما همه رعایت حال یک دیگر را می‌کنند و از بودن با هم لذّت می‌برند.

گذشت و مدارا، مشارکت و دوستی به وجود می‌آورد و در پایان داستان می‌بینیم که به راستی یک توپ برای همه کافی است، چون وقتی همه با هم هستند، بیش‌تر خوش می‌گذرد.