کتاب یک خرس روی صندلی من نشسته

نویسنده: راس کالینز

 مترجم: ساناز آیتی

 ناشر: پرتقال

 سن: ۳ تا ۷ سال

 موضوعات: جرات‌ورزی 

قیمت:

490,000 ریال

2 در انبار

این کتاب شعر، داستانی درباره یک موش است که خرسی بزرگ روی صندلی‌اش می‌نشیند. او هر کاری می‌کند تا بتواند خرس را از صندلی بلند کند اما آیا موفق می‌شود؟

در این کتاب کودکان می‌توانند با مهارت جرات‌ورزی آشنا شوند و بفهمند که برای رسیدن به درخواست‌شان باید آن را بیان کنند و به صورت قاطع و جرا‌ت‌ورز صحبت کنند.