کتاب روزی که مدادشمعی‌ها به خانه برگشتند

نویسنده: درو دی‌والتن

مترجم: محبوبه نجف‌خانی

ناشر: زعفران

سن: 5 تا 8 سال

موضوعات: آشنایی کودکان با مفهوم نگهداری از وسایل و نظم

قیمت:

259,000 ریال

1 در انبار

روزی دانکن و مدادشمعی‌هایش راضی و خوشحال داشتند نقاشی می‌کشیدند که پستچی یک دسته کارت‌پستال عجیب برای دانکن آورد. دانکن کارت‌پستال‌ها را خواند و متوجه شد که چند تا از مدادشمعی‌هایش توی دردسر افتاده اند. مدادشمعی‌ها از او خواستند که به نجات‌شان بیایند و آنها را به خانه برگرداند.
این کتاب با زبانی طنزگونه و تصاویری جذاب، موضوع مسئولیت‌پذیری در قبال وسایل را به کودکان آموزش می‌دهد.