کتاب چمدان

نویسنده: کریس نیلر بلستریوس

مترجم: علیرضا خزاعی

ناشر: کتاب چار

سن: 7 سال به بالا

موضوعات: مهاجرت، پناهنگی، مدارا و مهربانی

قیمت:

490,000 ریال

3 در انبار

چمدان داستان تاثیرگذاری درباره‌ی مهاجرت، پناهندگی، اعتماد و آغازی دوباره است. مهمتر از همه به ما و کودکان یاد می‌دهد که چگونه باید از افرادی که تازه وارد یک جامعه می‌شوند استقبال کنیم و یا چگونه به افرادی که به کمک ما نیاز دارند رفتار کنیم. 

این داستان در عین یادآوری مدارا کردن، مهربانی و پذیرش هم‌نوعان، تداعی راه پر فراز و نشیب و غم مهاجرت و پناهدگی را نیز به دنبال دارد.