کتاب روز جیغ بزرگ من!

 نویسنده: ربکا پترسون 

 مترجم: پیام ابراهیمی

 ناشر:  چکه

 سن:  ۳ تا ۷ سال

 موضوعات:  احساسات – خشم

قیمت:

250,000 ریال

3 در انبار

دیروز وقتی از خواب بلند شدم، باب را دیدم که توی اتاقم نشسته و جواهرات من را لیس می‌زند. برای همین سرش جیغ کشیدم: «از اتاق من برو بیرون!» و این شروع روز بزرگ جیغ من بود…