کتاب باید همدیگر را ببخشیم (ماجراهای کریتر)

 نویسنده:  مرسر مایر

 مترجم:  هایده کروبی

 ناشر:  نردبان

 سن:  ۵ تا 8 سال

 موضوعات:  گذشت و بخشش

قیمت:

290,000 ریال

2 در انبار

کریتر عاشق کمک کردن به پدر و مادرش است، اما بعضی وقت‌ها هیچ‌چیزی درست پیش نمی‌رود، مثل امروز. آخر چطور می‌شود که در یک روز، کریتر هم کیک خوشمزه‌ی مامان را روی زمین بیندازد و هم ظرف روغن پدر را! مامان و بابا می‌گویند:«اشکالی ندارد و باید همدیگر را ببخشیم.»