کتاب تربیت جنسی کودکان

 نویسنده: فاران حسامی

 ناشر:  اختران

 سن:  بزرگسال

 موضوعات:  تربیت جنسی

قیمت:

280,000 ریال

5 در انبار

با گسترش تکنولوژی و وسایل ارتباط جمعی، کانال‌های بسیار زیادی هستند که کودکان با فشار یک دکمه می‌توانند از صفحه‌ها و کانال‌هایی با محتوای جنسی در اینترنت و شبکه‌های ماهواره‌ای اطلاعات کسب کنند. علاوه‌ بر آن، در بسیار از رسانه‌ها می‌شنویم که سن شروع بیماری‌های جنسی بسیار کاهش یافته است. بنابراین، طبیعی است که والدین بخواهند آموزش مسائل جنسی را در گروه موضوعات آموزشیشان به کودکان قرار دهند.