بسته شناخت احساسات

 موضوع:

 گروه سنی:  ۴ تا ۸ سال

قیمت:

1,950,000 ریال

6 در انبار

فعالیت‌ها:

کارت‌های احساسات: کودک در این فعالیت با احساسات مختلف آشنا می‌شود.

فعاليت صورتک: این فعالیت به کودکان کمک می‌کند تا با درست کردن صورتک‌های مختلف با احساسات متفاوت آشنا شوند.

بازی “دنیای احساسات”: در این بازی کودکان امکان این را پیدا می‌کنند تا علاوه بر آشنایی با احساسات خودشان، تفاوت‌های احساسات خودشان و دیگران را هم درک می‌کنند.