کتاب بدن تو مال خودته!

نویسنده: کورنیلیا اسپل من

مترجم: جواد کریمی

ناشر: نردبان

سن: 4 سال به بالا

موضوعات: خود مراقبتی

قیمت:

250,000 ریال

2 در انبار

این کتاب در مورد آموزش خودمراقبتی به کودکان است.

بیشتر اوقات دوست داری تو را بغل کنند یا ببوسند، اما وقتی نمی‌خواهی کسی به تو دست بزند، باید بگویی نه! و هیچ اشکالی هم ندارد چون بدن تو مال خودت است.

کودکانی که از سن خیلی پایین می‌آموزند که بدنشان به خودشان تعلق دارد و حق دارند هر گونه لمس ناخواسته را رد کنند، در میابند که ناتوان نیستند. در این کتاب کودک با چند ایده ساده به زبانی گویا آشنا می‌شود که بدنش مال خودش است و حق دارد که نگذارد کسی به بدنش دست بزند.