کتاب بردن پیانو به ساحل؟ هرگز!

 نویسنده:  الیز پارسلی

 مترجم:  سارا قربانی

 ناشر:  میچکا

 سن:  ۵ تا ۹ سال

 موضوعات:  داستان – بردن وسیله بیرون از خانه

قیمت:

140,000 ریال

3 در انبار

اگر مادرت بگوید وسایلت را بردار برویم ساحل، منظورش قایق، بشقاب‌پرنده یا بیلچه‌ی مخصوص شن‌بازی است. منظورش پیانو نیست. اما اگر با همه‌ی این حرف‌ها پیانو را هل بدهی و با خودت ببری، می‌‌گوید: مواظب باش گمش نکنی!