تمکن و احساساتش ۱

گروه سنی: ۵ تا ۷ سال

قیمت:

1,550,000 ریال

فعالیت ها:

  • کتابچه تکمن: در این کتابچه فعالیت‌هایی طراحی شده تا کودک خودش، علایقش و توانایی‌هایش را بهتر بشناسد.
  • کارت‌های احساسات: کودک در این فعالیت با احساسات مختلف آشنا می‌شود.
  • فعاليت صورتک: این فعالیت به کودکان کمک می‌کند تا با درست کردن صورتک‌های مختلف با احساسات متفاوت آشنا شوند.