تکمن راه‌حل پیدا می‌کند!

گروه سنی: ۵ تا ۸ سال

قیمت:

700,000 ریال

فعالیت‌ها:

  • فعالیت نجات گابی: کودک با استفاده از کاربرگ‌های راهنما، سازه‌ای درست می‌کند تا مسئله‌ای که شخصیت داستان با آن روبه‌رو شده است را حل کند. کودک در این فعالیت مهارت حل مسئله خود را تقویت می‌کند.
  • کتابچه تکمن: در این کتابچه فعالیت‌هایی طراحی شده تا کودک خودش، علایقش و توانایی‌هایش را بهتر بشناسد.