راه حل پیدا کن! تصمیم بگیر!

گروه سنی: ۵ تا ۸ سال

قیمت:

600,000 ریال

فعالیت‌ها:

  • فعالیت نجات گابی: کودک با استفاده از کاربرگ‌های راهنما، سازه‌ای درست می‌کند تا مسئله‌ای که شخصیت داستان با آن روبه‌رو شده است را حل کند. کودک در این فعالیت مهارت حل مسئله خود را تقویت می‌کند.
  • انتخاب لباس مناسب: در این فعالیت کودکان با انتخاب لباس برای عروسک کاغذی خود علاوه بر بازی کردن می‌توانند مهارت تصمیم گیری را نیز بیاموزند.