کتاب اجازه هست؟

 نویسنده: جان کلی

 مترجم: رضی هیرمندی

 ناشر: پرتقال

 سن: 5 تا 9 سال

 موضوعات: دوستی و دوستیابی

قیمت:

490,000 ریال

3 در انبار

این کتاب داستان اردکی است که به دنبال دوست می‌گردد. یک روز به باشگاه شیران می‌رود و درخواست می‌کند تا او را در باشگاهشان بپذیرد اما خب هر باشگاهی یک شرایطی دارد شرط باشگاه شیران این بود که هر کس می‌خواهد وارد باشگاه شود باید بتواند غرش کند. اردک امتحان کرد اما رد شد. بعد اردک به سراغ باشگاه ماران، باشگاه فیل‌ها رفت و بعد از امتحان به همه باشگاه‌ها رد شد و نتوانست دوست جدیدی پیدا کند. اردک خیلی ناراحت شد تا اینکه فکری به ذهنش رسید او باشگاه خودش را راه انداخت. باشگاه اردک!