اکرم کارگری

اکرم کارگری

سوابق تحصیلی:

  • کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی کودک و نوجوان
  • کارشناسی ارشد فلسفه

تخصص:

  • درمانگر اختلالات یادگیری و رفتاری کودک

  • مشاوره فلسفی

  • تسهیلگر فلسفه برای کودکان

حوزه فعالیت:

  • مدرس کارگاه‌های آموزشی فلسفه برای کودکان و پیشگیری از اختلالات یادگیری
  • مشاوره در زمینه‌های اختلالات یادگیری و اختلالات رفتاری
  • سابقه ده سال تدریس در مقطع ابتدایی
اکرم کارگری
تخصص: درمانگر اختلالات یادگیری و رفتاری کودک، مشاوره فلسفی، تسهیلگر فلسفه برای کودکان

حوزه فعالیت: کودک

روزهای کاری: یکشنبه

کارگاه ها: پیشگیری از اختلالات یادگیری بر مبنای بازی درمانی، والدگری با فلسفه