آمنه رادمهر

آمنه رادمهر

سوابق تحصیلی:

  • کارشناس ارشد مشاوره خانواده
  • ش.پ.نظام روانشناسی و مشاوره ۳۷۰۶

تخصص:

  • زوج درمانی
  • روان‌درمانی فردی: شناخت تله‌های شخصیتی، اضطراب، افسردگی و وسواس

حوزه فعالیت:

  • مشاور زوج درمانی، سکس تراپی و اختلالات اضطرابی، وسواسی و افسردگی
  • زوج درمانگر و روان درمانگر فردی با رویکرد طرحواره درمانی
  • تسهیلگر جلسات گروه درمانی طرحواره محور(شناخت تله‌های شخصیتی)
  • سابقه ۸ سال کار کلینیکی
آمنه رادمهر
تخصص: زوج درمانی، روان‌درمانی فردی: شناخت تله‌های شخصیتی، اضطراب، افسردگی و وسواس

حوزه فعالیت: زوج درمانی، روان درمانی بزرگسال

روزهای کاری: یکشنبه، سه شنبه، چهارشنبه