کتاب تربیت جنسی نوجوانان دختر

 نویسنده: مژگان کلهر، فاران حسامی، کیوان رحیمیان، زینوس اختر خاوری

 ناشر:  دانژه

 سن:  بزرگسال

 موضوعات:  تربیت جنسی

قیمت:

540,000 ریال

5 در انبار

اگر دوره گذار نوجوانی به خوبی فهمیده و درک شود و متناسب با جهش‌های رشد جسمی، ذهنی، عاطفی و اجتماعی، با نوجوان رفتار شود، نوید‌بخش ظهور صمیمیت، وفاداری و هویت پایدار در دوره جوانی و زایندگی موثر در بزرگسالی است.