کتاب صبح‌به‌خیر همسایه

نویسنده: دیوید کالی

مترجم: رضی هیرمندی

ناشر: چشمه

سن: 5 تا 9 سال

موضوعات: همکاری و مشارکت

قیمت:

400,000 ریال

2 در انبار

داستان این کتاب مشارکت هیجان‌انگیز حیوانات برای پختن یک غذا است که سرانجام به پختن یک کیک می‌انجامد.