کتاب می‌خواهم چه‌کاره شوم؟

نویسنده: آبی هانتسمن

مترجم: آرین الحسنی

ناشر: مهرسا

سن: 7 تا 12 سال

موضوعات: تصمیم‌گیری و چگونگی انتخاب شغل

قیمت:

250,000 ریال

2 در انبار

داستان با این سؤال معلمِ ایزابل شروع می‌شود: «وقتی بزرگ شدید می‌خواهید چه‌کاره شوید؟» همه‌ی بچه‌های کلاس برای این پرسش، یک جواب دارند؛ البته به جز ایزابل. او نمی‌داند می‌خواهد چه‌کاره شود. ایزابل در راه خانه دلیل ناراحتی‌اش را به بابا می‌گوید. در این مسیر، ایزابل با ماجراهای جالبی روبه‌رو می‌شود و با دقت بیش‌تری به اطرافش نگاه می‌کند.