کتاب قلب تغییر اجتماعی

 نویسنده: دکتر مارشال روزنبرگ

 مترجم: کامران رحیمیان و کیوان رحیمیان

 ناشر:  اختران

 سن:  بزرگسال

 موضوعات:  ارتباط بدون خشونت

قیمت:

250,000 ریال

3 در انبار

این کتابچه در بردارنده‌ی دیدگاه مارشال روزنبرگ است در باب تغییر اجتماعی اثر بخش. این جا او به پرسش‌های بنیادی می‌پردازد:

سرنوشت ما انسان ها چیست؟

زندگی خوب یعنی چه؟

چگونه زندگی را خوشایند کنیم؟

در نظر او آغازگر تغییر اجتماعی این است:«رها سازی خودمان از هر آنچه ناهماهنگ  با خلق جهانی است که در آرزویش هستیم.»