کتاب ارنست گوزنی که برای کتاب بزرگ بود!

 نویسنده: کترین رینر

 مترجم: مسعود ملک‌یاری

 ناشر: پرتقال

 سن: 5 تا 9 سال

 موضوعات: حل‌مسئله

قیمت:

490,000 ریال

5 در انبار

ارنست یک گوزن موس است. موس‌ها گوزن‌هایی بزرگ هستند. ارنست دلش می‌خواهد در کتاب جا بشود، تلاش‌های زیادی می‌کند، خودش را جمع می‌کند، می‌پیچد، اما موفق نمی‌شود. هر بار یک جایی از بدنش بیرون از صفحه‌ی کتاب باقی می‌ماند. اما ارنست و دوست ریزه میزه‌اش مصمم هستند این مشکل را حل کنند و ناامید نمی‌شوند. دوست کوچک ارنست که نوعی سمورچه (چیپ مانک) است بالاخره یک راه حل پیدا می‌کند. او با تعدادی تکه کاغذ و چسب نواری یک صفحه‌ی بزرگ می‌سازد که ارنست درون آن جا می‌شود.