بسته عید نوروز ( ۸ تا ۱۰ سال)

گروه سنی: ۸ تا ۱۰ سال

قیمت:

1,450,000 ریال

فعالیت‌ها:

  • کتاب “بنفشه‌های عمو نوروز” و کتابچه فعالیت‌های آن: هدف از قرار دادن این کتاب آشنایی کودکان با حال و هوای نوروز و بهار است. کتابچه فعالیت آن نیز دربرگیرنده تمرین‌های متنوعی در زمینه ارتقاء مهارت‌های متفاوت در کودکان است.
  • ساخت کارت تبریک عید: هدف این فعالیت رشد و تقویت مهارت تفکر خلاق است. کودک با استفاده از وسایل مختلف یک کارت تبریک عید خلاقانه درست می‌کند.
  • فعالیت نجات گابی: کودک با استفاده از کاربرگ‌های راهنما، سازه‌ای درست می‌کند تا مسئله‌ای که شخصیت داستان با آن روبه‌رو شده است را حل کند. کودک در این فعالیت مهارت حل مسئله خود را تقویت می‌کند.