دوران مدرسه (۵ تا ۹ سالگی)

دوران مدرسه (۵ تا ۹ سالگی)

چگونه این اتفاق افتاد؟ کودک پیش دبستانی شما به طریقی، یک دانش آموز تمام عیار دبستانی شده است. از برخی جهات برای شما راحت‌تر است زیرا آن‌ها {در این مرحله} کنترل بیشتری روی خودشان دارند، بیشتر همکاری می‌کنند و محبت بیشتری بروز می‌دهند.

اما این همان جایی است که همه چیز پیچیده می‌شود. در حالی که زندگی شما در جریات است، در تلاش هستید {اعضای} خانه پرمشغله‌تان را کنار هم نگه دارید و شام را روی میز بگذارید، در این مرحله هویت فرزندتان در حال شکل‌گیری است.

به نظر می‌رسد شما آموزش توالت رفتن را به تازگی تمام کرده‌اید، اما سال‌های پیش از نوجوانی نزدیک‌‌تر است!

از این سال‌های اولیه و شیرین مدرسه،  استفاده کنید. در این دوره‌ی سنی شما همچنان فرصت برقراری ارتباط نزدیک با فرزندتان و تاثیرگذاری روی او را دارید، به فرزندتان کمک کنید هوش هیجانی و عادات خودمدیریتی را در خود ایجاد کند.

مطالب این بخش